اهدای بسته های یلدایی به مددجویان بهزیستی

مجموعه تاسیسات قائم در یک اقدام خیرخواهانه به مددجویان بهزیستی بسته های یلدایی اهدا کرد.

کریم طالب زاده موسس مجموعه تاسیسات قائم در مراسم اهدای بسته های یلدایی گفت: ترویج فرهنگ احسان و نیکوکاری جزو کارهاییست که مجموعه ما از دیرباز تاکنون به این اصل پایبند بوده و خواهد بود.

محمدسعید طالب زاده مدیرعامل مجموعه تاسیسات قائم تصریح کرد: ترویج فرهنگ انفاق و نیکوکاری یکی از وظایف مهم این مجموعه در راستای ترویج فرهنگ انفاق و احسان در جامعه است.

وی با بیان اینکه هدف مجموعه تاسیسات قائم در این سال ها و سال های آتی این است که کمک ها به دست نیازمندان واقعی جامعه برسد افزود: در همین راستا برآن شدیم تا با همکاری بهزیستی گیلان  این پویش خیرخواهانه را با قوت هرچه بیشتر به ثمر برسانیم.

حسین نحوی نژاد مدیرکل بهزیستی گیلان با حمایت از این کمک خیرخواهانه مجموعه تاسیسات قائم گفت: وجود خیرانی همانند آقای طالب زاده برای جامعه ما یک الگوی بزرگ به شمار می رود تا این فرهنگ بزرگ بین مردم و مسئولان به خوبی شکل بگیرد.

وی تصریح کرد: اقشار آسیب پذیر همواره نیازمند یاری رسانی خیرانی هستند که در این عرصه با گسترش و نهادینه شدن فرهنگ احسان و نیکوکاری در بین آحاد مختلف مردم می توانند شاهد کاهش مشکلات و مسائل زندگی آنها باشیم.

در پایان این مراسم مدیرکل بهزیستی گیلان دکتر حسین نحوی نژاد به پاس خدمات شایان مجموعه تاسیسات قائم در راستای این کمک مومنانه با اهدای لوح سپاس از بنیانگذار این شرکت موفق تقدیر کرد.