جواد امامی برنده جشنواره پاییز پرشین استاندارد

جواد امامی برنده جشنواره پاییز پرشین استاندارد شد.

جواد امامی مدیر شرکت خدمات پس از فروش های سرویس من و نماینده خدمات پس از فروش پرشین استاندارد در طرح پاییز این شرکت با کسب بیشترین امتیاز از بین نمایندگان سراسر ایران به مقام نخست دست یافت و برنده جایزه ویژه شرکت پرشین استاندارد شد.

گفتنی است جشنواره های شرکت پرشین استاندارد در هرفصل برگزار می گردد، که در این راستا از مدیران فروش و نماینده های خدمات پس از فروش تجلیل به عمل می آید.